Raionul Căușeni

Data semnării
05 septembrie 2017
Numele primarului:
Nicolae Gorban
Numărul populației:
81185
Statut
Membru activ , Membru activ cu excelență
Specialist în dezvoltare:
Gheorghe Chirman
e-mail: email: chirmangheorghe@gmail.com tel.: +373 692 63 165, +373 24 322 351
Back to map

Raionul Căuşeni are o suprafaţă totală de 116,3 mii ha inclusiv terenuri agricole 93,7 mii ha (pământuri arabile - 70,6 mii ha, livezi – 4,3 mii ha, vii – 5,2 mii ha), plantaţii forestiere 14,7 mii ha. Reţeaua hidrologică prezintă ape curgătoare ale râurilor Nistru şi Botna. Raionul este situat la sud-estul Republicii Moldova în regiunea teraselor cu stepă a Nistrului de jos. Este învecinat cu raioanele Ştefan Vodă, Anenii Noi, Cimişlia, precum şi cu raionul Tarutino al regiunii Odesa, Ucraina. Teritoriul Raionului Căuşeni se caracterizează printr-o climă temperat-continentală, cu ierni scurte şi blânde, cu veri lungi şi calde.

Populaţia raionului este de 81 185 persoane, ceea ce constituie cca 2,8 % din populaţia Republicii Moldova. Ponderea populației economic active din numărul total este de 58,4 %. Ponderea populației cu vârsta între 15-64 ani aste de 71,6 % - 58 114 locuitori.

Ponderea populaţiei economic active din numărul total este de 58,4 %. Din toată populaţia ocupată în economie 71,3 % se regăseşte în agricultură şi silvicultură, 6,2 % - în comerţul cu ridicata şi amănuntul, 3,1 % – în industrie, 8,1 – în învăţământ, 5,0 % - sănătate şi asistenţă socială, alte activităţi – 6,3 %. Oraşul Căuşeni are o populaţie de 17,6 mii, reprezentând 19 % din întreaga populaţie a raionului. Oraşul Căuşeni este situat la o distanţă de 78 km de la capitala Republicii Moldova, municipiul Chişinău. Localităţile mari în raion sunt prezentate de satele Copanca, Tocuz, Firlădeni, Taraclia, Sălcuţa, Zaim. Raionul are o reţea de drumuri auto şi feroviare de importanţă naţională şi internaţională, care acordă un şir de avantaje pentru dezvoltarea de perspectivă. Pe teritoriul raionului se extinde o reţea de drumuri cu lungimea totală de 384,5 km, inclusiv 190,4 km drumuri modernizate.

Industria prelucrătoare şi agricultura sunt ramurile dominante în economia raionului, de care în mod hotărîtor depind veniturile bugetului şi asigurarea progresului socio-economic. În structura ramurală a industriei raionului cota majoră revine industriei prelucrătoare (vinificaţia, prelucrarea laptelui, produse de panificaţie), ramura care se bazează pe materia primă locală.

Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din oraşul Căuşeni este cea mai mare perlă a raionului, unul dintre cele mai vechi lăcaşuri de cult din țară. Clădirea acesteia este pe jumătate îngropată în pământ, aşa că la prima vedere s-ar părea a fi o casă ţărănească oarecare sau un depozit. Deşi aceasta este una dintre cele mai importante biserici ortodoxe dintre Nistru şi Prut, apariţia ei este o enigmă şi astăzi. Pictura interioară datează din anul 1763 și este opera zugravilor Stanciul Radu și Voicul. Este un monument unicat în spațiul est-carpatic prin amplasarea sa sub nivelul solului (biserică semi-îngropată).

Planul de dezvoltare economică locală