Materiale de instruire privind promovarea turismului la nivel local (pregătite de experții Băncii Mondiale)

Materiale de instruire pentru reprezentanții autorităților publice locale din țările Parteneriatului Estic cu privire la dezvoltarea turismului și sporirea atractivității turistice ale regiunilor. Elaborate de experții Băncii Mondiale (octombrie 2020).
NB! Materialele de instruire sunt prezentate pe slide-uri PowerPoint cu narativul audio integrat. Linkul vă duce la o mapă Google drive cu modulele de instruire. Pentru a putea audia materialele, trebuie să încărcați dosarul PowerPoint corespunzător în computerul dumneavoastră.

Tourism workshop - Moldova