Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de sprijin informațional, selectați țara dumneavoastră din lista derulantă și scrieți întrebarea sau rugămintea în câmpul respectiv.

În prealabil, verificați secțiunea ”Cele mai frecvente întrebări” de mai jos – e posibil că deja s-a dat răspuns la întrebarea dumneavoastră!

 • Angajamentele stipulate în Formularul de membru sunt obligatorii din punct de vedere juridic pentru primarul (șeful localității) care a semnat?
  Participarea în Inițiativa ”Primarii pentru creștere economică” este voluntară și angajamentele asumate de membrii Inițiativei nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. Cu toate acestea, îndeplinirea acestor obligații este necesară pentru a rămâne membru. Dacă Planul de dezvoltare economică locală nu este prezentat la timp (de către membrii juniori) sau raportarea asupra implementării Planului nu se prezintă la timp (pentru membrii activi), calitatea de membru al Inițiativei va fi suspendată automat.
 • Ce se întâmplă dacă din motive (circumstanțe) externe obiective nu putem prezenta Planul de dezvoltare economică locală în termenul stabilit?
  Secretariatul Inițiativei ”Primarii pentru creștere economică” va coopera strâns cu semnatarii și le va monitoriza progresul. Secretariatul are libertatea de a lua decizii și permite excepții în diferite cazuri în baza evaluării angajamentului și eforturilor depuse de semnatarul în cauză, precum și gravitatea circumstanțelor externe care împiedică îndeplinirea angajamentelor.
 • Inițiativa ”Primarii pentru creștere economică” poate acoperi costurile angajării unui expert calificat care va fi responsabil pentru elaborarea Planului de dezvoltare economică locală pentru localitate?
  Nu. Este esențial ca Planul să fie elaborat și deținut de orașul/localitatea în cauză. Inițiativa ”Primarii pentru creștere economică” oferă suport în formă de expertiză externă doar pentru subiecte/probleme specifice, care sunt considerate a fi de importanță vitală pentru teritoriul în cauză, pentru care semnatarul nu dispune de expertiză sau cunoștințe interne.
 • Specialistul în dezvoltare economică (SDE) trebuie să fie angajat al administrației locale desemnat cu normă deplină de lucru în această funcție? El poate lucra și la alte proiecte/activități?
  Secretariatul Inițiativei ”Primarii pentru creștere economică” nu are cerințe oficiale față de statutul SDE, și relația între administrația locală și SDE. În acest caz există un grad înalt de flexibilitate pentru a reflecta diferențele ce țin de mărimea și structura instituțională ale semnatarilor.
  Cu toate acestea, este obligator ca SDE a) să fie autorizat și împuternicit de primar să lucreze în cadrul proiectului; b) să fie pregătit și să poată să participe la evenimentele de fortificare ale capacităților ale proiectului, precum și să împărtășească cunoștințele primite cu alte părți interesate locale; c) să fie accesibil și să răspundă la comunicările și solicitările Secretariatului Inițiativei ”Primarii pentru creștere economică”.
 • Administrația noastră a devenit oficial membru al Inițiativei ”Primarii pentru creștere economică”. Dar în prezent trece prin procesul de amalgamare (sau ar putea trece printr-un astfel de proces în viitorul apropiat). Cum va fi afectată calitatea noastră de membru al Inițiativei ”Primarii pentru creștere economică”?
  Secretariatul consideră implicit și se așteaptă că statutul de membru al Inițiativei, precum și beneficiile și angajamentele respective, vor fi preluate automat de unitatea teritorială mai mare și administrația respectivă. Dacă administrația nouă nu este interesată să fie membru al Inițiativei ”Primarii pentru creștere economică”, ea se poate retrage depunând o cerere în scris Coordonatorului Inițiativei ”Primarii pentru creștere economică” din țara respectivă.
 • Cât timp va dura să obținem opiniile Secretariatului Inițiativei și a Băncii Mondiale cu privire la Planul nostru de dezvoltare economică locală?
  Inițial, termenul de revizuire a Planului și prezentare a opiniei este de circa 2 luni. După ce Planul este prezentat spre revizuire de către semnatar, Secretariatul va expedia confirmarea oficială de primire pentru a marca începutul etapei de revizuire.
 • Nu considerăm că elaborarea Planului de dezvoltare economică locală poate fi utilă fără resursele financiare adecvate pentru implementarea lui – ceea ce este întotdeauna o provocare.
  Secretariatul recunoaște importanța asigurării resurselor financiare pentru implementarea Planului de dezvoltare economică locală. Prin urmare, a fost contractat un studiu comprehensiv al instrumentelor financiare disponibile și oportunităților de finanțare în fiecare țară participantă. Rezultatele acestuia vor fi făcute publice la sfârșitul anului 2017.