Primarii pentru creștere economică este o nouă inițiativă a Uniunii Europene care a fost lansată în ianuarie 2017 în cadrul Parteneriatului Estic . Secretariatul Inițiativei PCE este principalul organ executiv responsabil pentru implementarea acestei Inițiative în regiune.

Scopul general al Inițiativei este de a susține primarii și administrațiile locale din țările Parteneriatului Estic să devină facilitatori activi ai creșterii economice și creării locurilor de muncă la nivel local.

Inițiativa ”Primarii pentru creștere economică” își dorește să se transforme într-o comunitate profesională extinsă în întreaga regiune, care va solicita anumite angajamente din partea membrilor săi, dar care oferă susținere de înaltă calitate din partea experților și de la alți membri, asistență la diseminarea pe larg a succeselor, precum și alte beneficii economice, politice și reputaționale semnificative.

Abordarea Inițiativei „Primarii pentru Creștere Economică” Cum lucrează Inițiativa „Primarii pentru Creștere Economică” Cum vă alăturați

Abordarea Inițiativei „Primarii pentru Creștere Economică”

Abordarea Inițiativei ”Primarii pentru creștere economică” se bazează pe următoarele considerente:

 • În întreaga lume, sectorul privat este principalul propulsor al creșterii economice și dezvoltării.
 • Toate regiunile, orașele și localitățile au anumite puncte forte care pot fi valorificate pentru a genera creștere și dezvoltare.
 • Dialogul și parteneriatul public – privat plus implicarea actorilor societății civile sunt cheia valorificării potențialului economic local.
 • Administrațiile publice locale au o poziție unică pentru inițierea și implementarea activităților de jos în sus întru facilitarea creșterii.
 • Pentru a obține rezultate tangibile, aceste activități cel mai probabil vor trebui să se adreseze câtorva din următoarele ”elemente constitutive” ale problemelor, care formează principalii factori ce stimulează creșterea și crearea locurilor de muncă. Acestea sunt:
  • Cadrul de reglementare și instituțional
  • Acces la finanțare
  • Terenuri și infrastructură
  • Abilități și capital uman, Incluziune
  • Poziționare externă și marketing
 • Motivarea internă, pregătirea și capacitatea adecvată a autorităților publice locale de a gestiona creșterea economică locală sunt caracteristice pentru fiecare teritoriu cu o economie locală funcțională. Prin urmare, participarea la Inițiativa ”Primarii pentru creștere economică” este voluntară întru reflectarea următoarelor premise locale de bază pentru creșterea sectorului privat, și anume:
  • Administrație prietenoasă cu businessul, transparentă și necoruptă
  • Cooperare și relaționare locală

Mai multe informații sunt disponibile în Conceptul Inițiativei ”Primarii pentru creștere economică” (Principii generale și abordări) .