თბილისი

ხელმოწერის თარიღი
01 აგვისტო 2017
მერი:
კახა კალაძე
მოსახლეობის რაოდენობა:
1114600
სტატუსი
მოქმედი წევრი
ეკონომიკური განვითარების წარმომადგენელი:
ირაკლი გოხელაშვილი
ტელეფონი: +995 555 400 777 ელ-ფოსტა: i.gokhelashvili@tbilisi.gov.ge
Back to map

საქართველოს დედაქალაქი, თბილისი, მდებარეობს აღმოსავლეთ ნახევარში. ქალაქი გადაჭიმულია მდინარე მტკვრის სანაპიროზე. იგი მდებარეობს სიმაღლეზე 380-დან 600 მეტრამდე და მოიცავს დაახლოებით 720 კილომეტრს. დედაქალაქის მთავარ წყაროს წარმოადგენს მტკვარი, რომელიც ჩრდილო-დასავლეთიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით გადაკვეთს დედაქალაქს.

ეკონომიკურად და პოლიტიკურად, თბილისი საქართველოს ცენტრია. ქალაქი არის მრავალი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაცია. მიუხედავად იმისა, რომ დედაქალაქში უმუშევრობა საკმაოდ მაღალია (21%), თბილისის ეკონომიკა საკმაოდ ინტენსიურია: ქვეყნის ბიზნესის 40% -ზე მეტია რეგისტრირებული.

თბილისი ასევე აღსანიშნავია, როგორც მცირე ბიზნესისთვის იდეალური ადგილმდებარეობა: თბილისში რეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტების 80% მცირე ბიზნესია. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების თვალსაზრისით, ბოლო წლებში საქართველოში ინვესტირებული უცხოური ინვესტიციების 77% -ს თბილისში ინვესტიცია ჩაიდო

 

ინტერნეტ რესურსები-მუნიციპალიტეტის შესახებ

http://tbilisi.gov.ge/

https://www.facebook.com/CityHallofTbilisi/

https://www.facebook.com/EconomicDevelopmentOffice/

 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა

პროექტის აღწერილობა