საპილოტე პროექტები ინიციატივა "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის" ფარგლებში (2017)
I. სომხეთი  
1. სევანის მუნიციპალიტეტი  
პროექტის სახელი  მდგრადი პლატფორმა ინოვაციის წახალისებისთვის (SPPI)
ბიუჯეტი  539,000 ევრო (გრანტის რაოდენობა - 89.12%)
ხანგრძლივობა  2018 - 2020
  პროექტის აღწერილობა
II. ბელარუსი  
2. ბრაგინის რაიონის აღმასრულებელი კომიტეტი, გომელის რეგიონი  
პროექტის სახელი  „აგრობიზნესი - ინკუბატორი“ კონტრაქტი ENI/2017/392-871
ბიუჯეტი  561,996 ევრო (გრანტის რაოდენობა – 89.84%)
ხანგრძლივობა  2018-2021
  პროექტის აღწერილობა

გამოყოფილი საგრანტო დაფინანსების საერთო თანხა - 8,355,750 ევრო