კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ინიციატივის "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის" სპეციალიზებულ და მრავალენოვან ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში!

აქ, თქვენ შეძლებთ მოიძიოთ სრული ინფორმაცია და საჭირო მასალა, რომლებიც მომზადებულია ინიციატივის სამდივნოს მიერ, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში და ასევე, სხვა სახის დამხმარე მასალა, რომელიც საყურადღებოა ხელმომწერებისათვის.

თქვენ შეგიძლიათ გადაათვალიეროთ ელექტრონული ბიბლიოთეკის თემატური ნაწილები ან გამოიყენოთ ფილტრები კონკრეტული მასალის მოსაძებნად.

მნიშვნელოვანი დოკუმენტები

პროექტის ანალიტიკა

ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვა

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება

საუკეთესო გამოცდილება, წარმატების მაგალითები, პრაქტიკული მაგალითები

სპეციალური თემატიკა

პროექტის ცნობადობა და პოპულარიზაცია