ადგილობრივ დონეზე ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სატრეინინგო მასალები (მსოფლიო ბანკის სპეციალისტებისგან)

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ადგილობრივი ადმინისტრაციების წარმომადგენლების სატრეინინგო მასალები ტურიზმის განვითარების ხელშესაწყობად და რეგიონების ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდის მიზნით. მომზადებულია მსოფლიო ბანკის ექსპერტების მიერ (2020 წლის ოქტომბერი).
შენიშვნა: სატრეინინგო მასალები წარმოდგენილია PowerPoint სლაიდების სახით, აუდიო მასალის თანხლებით. ბმული გადაგიყვანთ Google Drive სასწავლო მოდულების საქაღალდეში. აუდიოს მოსასმენად გთხოვთ ჩამოტვირთოთ შესაბამისი PowerPoint ფაილი.

Tourism workshop - Georgia