სოფლის მეურნეობა და ადგილობრივი განვითარება (მსოფლიო ბანკის სპეციალისტებისგან)

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ადგილობრივი ადმინისტრაციების წარმომადგენლების სატრეინინგო მასალები, ადგილობრივი ადმინისტრაციების მიერ სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშესაწყობად და მათი როლის გასაზრდელად ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებისთვის. მომზადებულია მსოფლიო ბანკის ექსპერტების მიერ (2020 წლის ნოემბერი). 

შენიშვნა! სატრეინინგო მასალები წარმოდგენილია PowerPoint სლაიდების სახით, აუდიო მასალის თანხლებით. ბმული გადაგიყვანთ Google Drive სასწავლო მოდულების საქაღალდეში. აუდიოს მოსასმენად გთხოვთ ჩამოტვირთოთ შესაბამისი PowerPoint ფაილი.

Agriculture Workshop - Georgia