აქ გამოქვეყნდება კონკურსები საპილოტე პროექტებისთვის ინიციატივა "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის" ფარგლებში მისი ხელმომწერებისათვის, ფინანსური რესურსების მოზიდად.

2018 წლის 13 აპრილს ევროკომისიის მიერ გამოცხადებულ იქნა განაცხადების მიღების ახალი ეტაპი საქართველოს ადგილობრივი მმართველობითი ორგანოებისათვის. განაცხადების შეტანის ბოლო ვადა 2018 წლის 1 ივნისია

ინფორმაციის ნახვა შეგიძლიათ აქ

Call for Proposals “Mayors for Economic Growth Pioneer Projects” (2017) (EuropeAid/155272/DH/ACT/MultGlobal) - CLOSED

ინფორმაციის ნახვა შეგიძლიათ აქ