• სპეციალური ცნობა სამდივნოსგან

  2020 წლის დეკემბერში, I ფაზის M4EG-ის სამდივნო აჯამებს თავის საქმიანობას. გვინდა, M4EG-ის ხელმომწერებს, პარტნიორებს, დაინტერესებულ მხარეებს და ადამიანებს მადლობა გადაგიხადოთ ოთხი წლის განმავლობაში ჩვენთან თანამშრომლობისთვის.

  გაიგეთ მეტი

 • ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება მდგრადი ზრდისთვის

  ევროკავშირი მხარს უჭერს გორში ტურიზმის განვითარებას პროექტის "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის" ფარგლებში..

 • ინიციატივა „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ წევრები მოლდოვიდან გვიზიარებენ
  თავიანთ წარმატებას.

  M4EG-ის სამდივნომ თავის წევრებს მოლდოვიდან სთხოვა თემების ეკონომიკური განვითარებისთვის ადგილობრივი კერძო-საჯარო თანამშრომლობის საუკეთესო
  მაგალითების გაზიარება

 • ქ. ბრაგინში, ბელარუსი, ინიციატივის „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ საპილოტე პროექტს წვლილი შეაქვს სოფლად მეწარმეობის განვითარებაში

 • პროექტის „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ ფარგლებში, სევანის თემში მდგრადი
  ეკონომიკური ზრდის წახალისების მიზნით დაფუძნდა სევანის ინოვაციების ბიზნეს
  ცენტრი (სევანი, სომხეთი)

 • COVID-19-ის გავლენა

  ვიდეოში მოცემულია ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პარტნიორობის კვლევის ანგარიშის მოკლე რეზიუმე COVID-19-ის პირველი ტალღის გავლენის შესახებ (2020 წლის აგვისტო).

  იხილეთ ვიდეო!

 • „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ ხელმომწერები უკრაინიდან გვიზიარებენ თავიანთ მიღწევებს

  ინიციატივის "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის" სამდივნომ თავის წევრ მუნიცილაპიტეტებს სთხოვა გაეზიარებინათ ძირითადი მიღწევები ინიციატივაზე მუშაობის დროს.

  პასუხები იხილეთ ვიდეორგოლში

 • „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ ხელმომწერები საქართველოდან გვიზიარებენ თავიანთ მიღწევებს

  ინიციატივის "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის" სამდივნომ თავის წევრ მუნიცილაპიტეტებს სთხოვა გაეზიარებინათ გადაწყვეტილებები, რომლებიც ეხმარება მუნიციპალიტეტს ადგილობრივი ეკონომიკის ზრდაში.

  პასუხები იხილეთ ვიდეორგოლში.

 • ინიციატივა “მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ 6 უკრაინული საპილოტე პროექტი კარს ხსნის დაინტერესებული პირებისთვის

  გაიგეთ მეტი

 • ხელმომწერთა რაოდენობა ქვეყნების მიხედვით

  პროექტის „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ უმცროსი წევრები მუშაობენ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმაზე.

  პროექტის „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ მოქმედ წევრებს გააჩნიათ დამტკიცებული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა და ანხორციელებენ მათ.

ამჟამად ჩვენ გვყავს 412 ხელმომწერი

პროექტის „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ უმცროსი წევრები მუშაობენ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმაზე. პროექტის „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ მოქმედ წევრებს გააჩნიათ დამტკიცებული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა და ანხორციელებენ მათ.
გაიგეთ მეტი