«Համայնքի ղեկավարներ հանուն տնտեսական զարգացման» նախաձեռնության պիլոտային ծրագրեր (2017թ.)
I. ՀԱՅԱՍՏԱՆ  
1. Սևանի համայնքապետարան  
Ծրագրի անունը «Նորարարության խթանման կայուն հարթակ»
Բյուջեն 539,000 եվրո (դրամաշնորհի չափը – 89,12%)
Տևողությունը 2018 - 2020
  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
II. ԲԵԼԱՌՈՒՍ  
2. Բրագինի շրջանային գործադիր կոմիտե, Գոմելի մարզ  
Ծրագրի անունը «Ագրոբիզնես - ինկուբատոր»Պայմանագիր ENI/2017/392-871
Բյուջեն 561,996 եվրո (դրամաշնորհի չափը – 89,84%)
Տևողությունը 2018 - 2021
  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հատկացված դրամաշնորհային ֆինանսավորման ընդհանուր չափը – 8,355,750 եվրո