Տեղական մակարդակում զբոսաշրջության զարգացման վերաբերյալ վերապատրաստման նյութեր (Համաշխարհային բանկի մասնագետների կողմից)

Արևելյան գործընկերության երկրների տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների վերապատրաստման համար նախատեսված ուսումնական նյութեր, որոնց նպատակն է խթանել զբոսաշրջության զարգացումը և բարձրացնել մարզերի զբոսաշրջային գրավչությունը: Պատրաստվել է Համաշխարհային բանկի մասնագետների կողմից (2020թ. հոկտեմբեր):
Ուշադրություն! Վերապատրաստման նյութերը ներկայացված են PowerPoint սլայդների տեսքով և ներառում են աուդիո պատմություններ: Հղումը Ձեզ կուղղորդի դեպի Google Drive-ի թղթապանակ, որտեղ կգտնեք վերապատրաստման մոդուլները: Աուդիոն լսել կարողանալու համար անհրաժեշտ է Ձեր համակարգչում նախապես ներբեռնել համապատասխան PowerPoint ֆայլը: