ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავების ტრენინგის მასალები (მოდული 1)

მასალაში წარმოდგენილია:
- მერები ეკონომიკური ზრდისთვის კონცეფცია
- ადგილობრივი ეკონომომიკური განვითარების პარტნიორობა
- ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავების პრინციპები
- ადგილობრივი ეკონომიკური ანალიზი
- SWOT ანალიზი