Վերապատրաստման դասընթացի նյութեր - Մոդուլ 1

Կից նյութում ներկայացված են.
− Դասընթացի մեկնարկից առաջ իրականացված կարողությունների գնահատման հարցումների արդյունքների վերլուծություն,
− Տեղական տնտեսական զարգացման պլանների մշակման ընդհանուր մոտեցումներն ըստ ՀՀՏԶ ծրագրի,
− ՀՀՏԶ հիմնասյուները և ՏՏԶ պլանի կառուցվածքը,
− Տեղական տնտեսության վերլուծություն իրականացնելու մոտեցումները։