Վերապատրաստման դասընթացի ուսուցողական օրինակներ – Մոդուլ 3, Տեղական տնտեսական զարգացման պլանի մշակման ուսումնական ծրագրեր, Ֆինանսավորման տեղական հասանելիությունը բարձրացնելու օրինակներ։

Կից նյութում ներկայացված են.
− Գործողությունների նկարագրության ձևաթուղթ,
− Գործողությունների ծրագիր,
− Ֆինանսավորման սխեմա,
− Ֆինանսավորման տեղական հասանելիությունը բարձրացնելու օրինակներ։