ინიციატივა მერები ეკონომიკური ზრდისთვის

„მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ პროექტის მოკლე ლიფლეტი