Համայնքի ղեկավարներ հանուն տնտեսական զարգացման

«Համայնքի ղեկավարներ հանուն տնտեսական զարգացման» նախագծի տեղեկատվական գրքույկ