Elaborarea Planului de Dezvoltare Economică Locală Plan de Acțiuni, Indicatori de monitorizare și Resurse financiare