PROGRAM DE INSTRUIRE Elaborarea Planurilor de Dezvoltare Economică Locală – Sesiunea 2 –