Elaborarea Planului de Dezvoltare Economică Locală. Analiza SWOT