Ուսուցողական օրինակ

Կից նյութում ներկայացված են.
− «Սանռեյզ» քաղաքի ուսուցողական օրինակ,
− ՀՀՏԶ յուրաքանչյուր հիմնասյան վերլուծության համար նախատեսված աղյուսակներ,
− Համագործակցության ձևավորման ընթացքում համայնքապետարանի դեր,
− Տեղական տնտեսության վերլուծություն իրականացնելու մոտեցումները։