LIBRARY


Items searched: 25
Введение к семинару / тренингу – модуль 1 Раздаточный материал 1: Введение к плану Разработка Плана местного экономического развития:SWOT-анализ Раздаточный материал 10: Примеры видения и стратегических целей в сфере местного экономического развития на местном уровне Ուսուցողական օրինակ Վերապատրաստման դասընթացի նյութեր - Մոդուլ 1 Վերապատրաստման դասընթացի նյութեր - Մոդուլ 2 Թերթիկ 10: Տեղական տնտեսական զարգացման տեսլականի և ռազմավարական նպատակների օրինակներ Презентація з розробки плану місцевого економічного розвитку – Модуль 1 Роздатковий матеріал до презентації з розробки плану місцевого економічного розвитку – Модуль1 Презентація з розробки плану місцевого економічного розвитку – Модуль 2 Роздатковий матеріал до презентації з розробки плану місцевого економічного розвитку – Модуль2 Презентація з розробки плану місцевого економічного розвитку – Модуль 3 Роздатковий матеріал до презентації з розробки плану місцевого економічного розвитку – Модуль3 PROGRAM DE INSTRUIRE Elaborarea Planurilor de Dezvoltare Economică – Sesiunea 1 - Introducere - Modulul 1 - PROGRAM DE INSTRUIRE Elaborarea Planurilor de Dezvoltare Economică Locală – Sesiunea 2 – Elaborarea Planului de Dezvoltare Economică Locală. Analiza SWOT PROGRAM DE INSTRUIRE Elaborarea Planurilor de Dezvoltare Economică Locală – Sesiunea 3 – Elaborarea Planului de Dezvoltare Economică Locală Plan de Acțiuni, Indicatori de monitorizare și Resurse financiare PROGRAM DE INSTRUIRE Elaborarea Planurilor de Dezvoltare Economică Locală – Sesiunea 4 – Конкурентоспроможність територій. Науково-практичний посібник Від перспективного плану до стратегії розвитку громади Վերապատրաստման դասընթացի նյութեր – Մոդուլ 3, տեղական տնտեսական զարգացման պլանի մշակման ուսումնական ծրագրեր Վերապատրաստման դասընթացի ուսուցողական օրինակներ – Մոդուլ 3, Տեղական տնտեսական զարգացման պլանի մշակման ուսումնական ծրագրեր, Ֆինանսավորման տեղական հասանելիությունը բարձրացնելու օրինակներ։