LIBRARY


Items searched: 30
Введение к семинару / тренингу – модуль 1 Раздаточный материал 1: Введение к плану Разработка Плана местного экономического развития:SWOT-анализ Раздаточный материал 10: Примеры видения и стратегических целей в сфере местного экономического развития на местном уровне Ուսուցողական օրինակ Վերապատրաստման դասընթացի նյութեր - Մոդուլ 1 Վերապատրաստման դասընթացի նյութեր - Մոդուլ 2 Թերթիկ 10: Տեղական տնտեսական զարգացման տեսլականի և ռազմավարական նպատակների օրինակներ Презентація з розробки плану місцевого економічного розвитку – Модуль 1 Роздатковий матеріал до презентації з розробки плану місцевого економічного розвитку – Модуль1 Презентація з розробки плану місцевого економічного розвитку – Модуль 2 Роздатковий матеріал до презентації з розробки плану місцевого економічного розвитку – Модуль2 Презентація з розробки плану місцевого економічного розвитку – Модуль 3 Роздатковий матеріал до презентації з розробки плану місцевого економічного розвитку – Модуль3 PROGRAM DE INSTRUIRE Elaborarea Planurilor de Dezvoltare Economică – Sesiunea 1 - Introducere - Modulul 1 - PROGRAM DE INSTRUIRE Elaborarea Planurilor de Dezvoltare Economică Locală – Sesiunea 2 – Elaborarea Planului de Dezvoltare Economică Locală. Analiza SWOT PROGRAM DE INSTRUIRE Elaborarea Planurilor de Dezvoltare Economică Locală – Sesiunea 3 – Elaborarea Planului de Dezvoltare Economică Locală Plan de Acțiuni, Indicatori de monitorizare și Resurse financiare PROGRAM DE INSTRUIRE Elaborarea Planurilor de Dezvoltare Economică Locală – Sesiunea 4 – Конкурентоспроможність територій. Науково-практичний посібник Від перспективного плану до стратегії розвитку громади Վերապատրաստման դասընթացի նյութեր – Մոդուլ 3, տեղական տնտեսական զարգացման պլանի մշակման ուսումնական ծրագրեր Վերապատրաստման դասընթացի ուսուցողական օրինակներ – Մոդուլ 3, Տեղական տնտեսական զարգացման պլանի մշակման ուսումնական ծրագրեր, Ֆինանսավորման տեղական հասանելիությունը բարձրացնելու օրինակներ։ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავების ტრენინგის მასალები (მოდული 1) ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავების ტრენინგის მასალები (მოდული 2) Методичні рекомендації - Як розпочати дружбу між містом та селом? Рекомендації з планування розвитку малого та середнього підприємництва у регіонах та громадах Бенчмаркінг доброго врядування